Nebojte se říct si o radu.

Obce

 

Realizace výběrových řízení, smluvní agenda, GDPR

Již více než 10 let poskytuje advokátní kancelář iAdvokacie své služby městům a menším samostatným obcím.

Poskytujeme služby v rozsahu smluvní agendy, kdy se jedná zejména smlouvy o dílo, kupní smlouvy k nemovitostem, odpovědnost za škodu apod. Advokátní kancelář rovněž pomáhá při realizaci výběrových řízení na zadání veřejných zakázek malého rozsahu (stavební práce, dodávky či služby), při zadávání podlimitních či nadlimitních veřejných zakázek.

Obce s advokátní kanceláří iAdvokacie aktivně spolupracují rovněž v oblasti ochrany osobních údajů.  Advokátní kancelář poskytuje službu pověřence pro ochranu osobních údajů, např. pro město Frenštát pod Radhoštěm.

 

Příklady realizované právní pomoci

Právní servis při aukci na odpady pro obec Ratíškovice

Obec Ratíškovice se rozhodla využít elektronickou aukci, z důvodu průhlednosti celého procesu veřejné zakázky a jistoty legislativní čistoty díky poskytnutého právního a administrativního servisu zajišťované JUDr. Panáčkem a společností eCENTRE, a.s., která aukci realizovala. Obec  tak dosáhla úspory přes 3 miliony korun a navíc získala výhodnější podmínky na další 4leté období . 

 

Unikátní systém elektronických nákupů pro Moravskoslezský kraj 

Koncem dubna 2015 učinil Moravskoslezský kraj další krok v rámci strategie zavádění korporátního řízení do veřejné správy. Jako vůbec první kraj v České republice spustil komplexní systém elektronických nákupů, a to nejen pro krajský úřad, ale především pro všechny příspěvkové organizace řízené krajem. Advokátní kancelář iAdvokacie v rámci spolupráce se společností eCENTRE, a.s., která je provozovatelem systému pro kraj, poskytovala právní servis a legislativní podporu při přípravě, nastavení a realizaci systému elektronických nákupů pro kraj a jeho organizace. 

 

Právní podpora při realizaci sdružených aukcí pro domácnosti s podporou obcí

V roce 2013 odstartovala společnost eCENTRE, a.s. ve spolupráci s advokátní kanceláří iAdvokacie a za podpory měst a obcí sdružené aukce pro domácnosti. Díky tomu se odstartoval zcela nový trend, kdy nejen organizace veřejné správy a podnikatelé, ale nově také domácnosti mohly začít šetřit i tisíce korun ročně díky sdružení poptávky do jedné aukce. Legislativní příprava aukcí pro domácnosti, zajištění smluv a konkretizace podmínek s dodavateli za účelem ochrany klientů z řad domácností hrála zcela zásadní roli. Významná byla rovněž podpora obcí, díky kterým se podařilo jen v roce 2013 realizovat projekt sdružených aukcí pro občany ve více než 460 obcích.

 

r. 2010 – 1. systém sdružených nákupů pro orgán veřejné správy

V roce 2010 jsme měli tu čest se podílet na tvorbě a implementaci vůbec prvního, a s úspěšnými výsledky v provozu do roku 2015 také jediného komplexního systému sdružených nákupů pro veřejnou správu, který zavedla e-aukční síň eCENTRE, a.s. pro Statutární město Ostrava a jeho 180 organizací. Systém spočíval v detailní analýze nákupu organizací, nastavení legislativních pravidel, realizaci stovek aukcí a objednávání desetitisíců položek přes jednotný nákupní portál. Díky systému došlo ke zmapování a sjednocení nákupních procesů napříč desítkami různorodých organizací, k nastavení efektivního řízení nákupu ze strany vedení organizací a k možnosti kontroly výdajů s vazbou na rozpočty ze strany vedení města. Za období využívání systému Ostrava a jeho organizace společně ušetřily 607,73 milionů korun z peněz daňových poplatníků.

Nastavení legislativních pravidel, o které se systém dodnes opírá, byl v roce 2010 nastavován v souladu s níže uvedenou legislativou ČR:

 

Hodila by se Vám právní pomoc? Nebojte se zeptat.

Využijte konzultaci ZDARMA!

Občané

Prodej, koupě, dopravní nehoda, vznik škody, vymáhání pohledávky, dědické řízení… Využijte konzultaci ZDARMA. Nebojte se nás zeptat.

Obce

Veřejné zakázky, ochrana osobních údajů, smluvní právo a vymáhání pohledávek. Využijte více než 10 let zkušeností v poskytování služeb veřejné správě.

Podnikatelé

Smluvní agenda, ochrana osobních údajů, pracovní právo, odpovědnost za vady. Právo a nastavování procesů tak, aby podpořilo každodenní chod každé firmy. 

Translate»