Nebojte se říct si o radu.

Pomůžeme Vám.

 

Kupujete dům nebo provádíte rekonstrukci domu?

Potřebujete vyřídit stavební povolení? 

Trápí Vás hluk, smog, zápach a jiné skutečnosti v okolí Vašeho bydlení?

Když se jedná o domov či stavbu, „jde do tuhého“. Chcete bydlet, nebo podnikat, jenže právě v ten moment se člověk dostane do úřední pasti.

  • Nedaří se Vám prosadit projekt na  úřadě?
  • Není Vám jasné, co po Vás úřad pro povolení stavby chce?
  • Nikdo z úřadu s Vámi nekomunikuje?
  • Staví soused černé stavby, které Vás poškozují, a úřad jen přihlíží?

Využijte naše poradenství a pomoc v oblasti STAVEBNÍHO PRÁVA

Právo platí pro každého stejně a jeho neznalost nesmí být zneužívána

Naším posláním je poskytovat lidem prostor k tomu, aby se odpoutali od svých obav, dluhů či snáze zvládli životní situace a tím dopomáhat k rozvoji lepší občanské společnosti. 

Jsme rodinná firma s 20letou historií, z čehož více než 10 let se věnujeme především pomoci obcím a organizacím při transparentním zadávání veřejných zakázek. Posledních 5 let bojujeme také za práva spotřebitelů. V oblasti energetického zákona jsme právní podporou komunity LICIT, která čítá přes 40 tisíc koncových spotřebitelů, 5000 firem a přes 450 obcí a organizací veřejné správy.

 

Jsme hrdými partnery projektu ADVOKÁTI DO ŠKOL

Podstatou projektu je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních škol a studentů středních škol. Cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd, event. středních škol a učilišť. Obvyklá délka diskuse se žáky a studenty je jedna až tři hodiny. Do projektu Advokátní komora zařazuje bezúhonné zájemce, o jejichž osobních vlastnostech, odborné úrovni a pozitivním vztahu k advokacii nemá pochybnosti. Záštitu projektu České advokátní komory Advokáti do škol udělil exministr spravedlnosti ČR JUDr. Jan Kněžínek, PhD., a posléze, 8. dubna 2019 ji zaštítilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Další informace o projektu zde.

klientů z řad domácností

realizovaných veřejných zakázek

případů, kdy jsme pomohli klientům aniž by došlo k soudnímu řízení

Naše služby

Občané

Právní podpora při koupi či prodeji nemovitosti, vypořádání spoluvlastnictví, reklamace, nebo vymáhání pohledávky,… Využijte úvodní konzultaci ZDARMA. Nebojte se nás zeptat.

Obce

Veřejné zakázky na stavební práce, dodávky či služby, ochrana osobních údajů, smluvní právo a vymáhání pohledávek. Využijte více než 10 let zkušeností v poskytování služeb veřejné správě.

Podnikatelé

Smluvní agenda, ochrana osobních údajů, právní podpora při získávání dotací, pracovní právo, odpovědnost za vady. Právo a nastavování procesů tak, aby podpořilo každodenní chod každé firmy. 

Před rokem nám dodavatel elektřiny vyčíslil sankci 6.200 Kč za neoprávněný odběr. Hrozně jsme se báli, že jsme něco zmeškali a že nás na Vánoce odpojí od elektřiny…, chtěli jsme všechno rychle uhradit, i když to pro nás byla obrovská finanční zátěž. Obrátili jsme se ale na pana JUDr. Panáčka, protože je ombudsmanem komunity LICIT. Díky němu jsme zjistili, že dodavatel požadoval sankci neoprávněně a advokátní kancelář za nás vše vyřídila. Zachránili nám Vánoce.

Anna Novotná

Obec Ratíškovice se rozhodla využít elektronickou aukci, z důvodu průhlednosti celého procesu veřejné zakázky a jistoty legislativní čistoty díky poskytnutého právního a administrativního servisu zajišťované JUDr. Panáčkem a společností eCENTRE, a.s., která aukci realizovala. Obec  tak dosáhla úspory přes 3 miliony korun a navíc získala výhodnější podmínky na další 4leté období . 

Obec Ratíškovice

Řada  společností v rámci svých obchodních vztahů řeší otázku odpovědnosti za vady či za vzniklou újmu. Zásadní je prevence a dobrá příprava smluv. Poté se lze vyhnout zdlouhavým soudním sporům. Mimosoudní řešení sporu je advokátní kanceláří iAdvokacie preferováno a nemusí jít vždy o kompromisní řešení. Základem je dobře postavená právní obrana. Spolupráce s JUDr. Tomášem Panáčkem je pro nás proto výhodou.

Ing. Petr Kostelný, MBA

statutární ředitel, eCENTRE, a.s.

JUDr. Tomáš Panáček

Zakladatel advokátní kanceláře a webu iAdvokacie.cz a ombudsman komunity LICIT.

Advokátní kancelář jsem založil v roce 2002. Působil jsem především v oblasti občanského a obchodního práva. V roce 2010 jsem začal spolupracovat se společností eCENTRE, a.s., která se zabývá e-aukcemi na různé komodity a služby. I díky této spolupráci jsem se musel brzy orientovat nejen v zákonech, ale také v oblasti energetiky, spotřebitelského práva, nebo například v oblasti telekomunikačních technologií. Spolu s týmem eCENTRE jsme bojovali za zdravou veřejnou správu, kdy jsem měl možnost si sám ověřit, že mnohdy ze strany úředníků nešlo o korupci, která je tolik propíraná v médiích, ale o neznalost, nezkušenost v tom, jak prosazovat věci do praxe. Jedna věc je totiž zákon a druhá věc, jak nastavit procesy a změnové řízení v organizacích, aby se zákon dařilo úspěšně prosazovat v každodenní praxi, “ říká Tomáš Panáček, který má za sebou mnohaleté zkušenosti ve spolupráci s ministerstvy, kraji, městy i obcemi a stejně tak v jednání s nadnárodními firmami či zajištění práv pro koncové zákazníky.

Je to práce, která skutečně dává smysl. Když někomu pomůžete, víte, že se Vám podařilo prosadit právo i tam, kde se to zdálo zprvu nemožné, ..to je odměna sama o sobě.“

Hodila by se Vám právní pomoc? Nebojte se zeptat.

Využijte úvodní konzultaci ZDARMA!

Občané

Prodej, koupě, dopravní nehoda, vznik škody, vymáhání pohledávky, dědické řízení… Využijte úvodní konzultaci ZDARMA. Nebojte se nás zeptat.

Obce

Veřejné zakázky, ochrana osobních údajů, smluvní právo a vymáhání pohledávek. Využijte více než 10 let zkušeností v poskytování služeb veřejné správě.

Podnikatelé

Smluvní agenda, ochrana osobních údajů, pracovní právo, odpovědnost za vady. Právo a nastavování procesů tak, aby podpořilo každodenní chod každé firmy. 

Translate»