Radí Licit Ombudsman – JUDr. Tomáš Panáček

Případy nepoctivého jednání a agresivního chování dodavatelů elektřiny či plynu se v posledních letech objevují stále častěji. Dodavatelů je spousta, konkurenční boj roste a bohužel to u mnoha z nich vede k nekalým obchodním praktikám.

Na trhu s dodavateli energií existují podle mých dlouholetých zkušeností právníka hájící zájmy spotřebitelů dvě základní skupiny. První skupinou jsou dodavatelé, kteří skutečně hájí zájmy svého klienta, což lze prokázat jejich přístupem k nim. Druhou skupinu tvoří dodavatelé, kteří neustále vymýšlí nové obchodní nekalé či klamavé praktiky s cílem získat zákazníka a poté ho už nepustit. Bohužel jde o většinu dodavatelů a občanům tak nezbývá nic jiného, než být opravdu obezřetný. Rozhodně nikdy žádné smlouvy nepodepisujte ihned. Máte právo si smlouvu v klidu přečíst a poté se rozhodnout. Obchodník, který naléhá na podpis, využívá řadu obratných argumentů a nenechává prostor se řádně se smlouvu seznámit, nebude dle mého názoru poctivý. Nedůvěřujte ústním slibům, nepodepisujte nic, co si nepřečtete, a nenechávejte se zastrašit.

Pozor si aktuálně dejte také na zprostředkovatele zvané jako energetické kanceláře, aukční domy apod., kteří se spotřebiteli uzavírají smlouvy nazvané jako přihláška, objednávka atd. Tyto firmy vždy ujišťují, že je vše zdarma a nezávazné, že se nejedná o smlouvu o dodávkách elektřiny či plynu, ale pouze o přihlášku do soutěže. Spotřebiteli v ní přislíbí, že pro něj vyberou nejvhodnějšího dodavatele. Jenže už vás neupozorní, že pokud se vám výběr nebo ceny nebudou zamlouvat a nebudete se řídit jejich doporučením, zaplatíte smluvní pokutu. Dle mého názoru je zde zcela překroucen smyl právního institutu zprostředkování, kdy zprostředkovatel jedná v zájmu klienta, tedy spotřebitele. Klient mnohdy neví, co má dělat. Proto radím, vždy se před podpisem takových smluv poraďte.

Všechny podobné nekalé a klamavé obchodní praktiky jsou podle zákona o ochraně spotřebitele zakázány. Navíc je tu ještě energetický zákon č. 458/2000 Sb., který spotřebiteli poskytuje právo smlouvu vypovědět do 15 dnů ode dne plánovaného zahájení dodávek energie. Pokud tohoto práva využijete, nemůžete být sankcionováni. Takto již judikoval opakovaně Nejvyšší soud ČR.

Ne každý má však vlastního právníka, nebo ví, kam se obrátit. Jednou z možností je právě Licit ombudsman.

Zdroj: https://licit.cz/klamave-praktiky-dodavatelu-neznaji-meze/ 

Translate»