Žáci, kteří ukončují základní školu, nebo už vstoupili do středoškolského vzdělání se velmi často ocitají v nezávidění hodné situaci. Nemají dostatek praxe z reálného života, ovšem v množství znalostí ze škol často předčí své rodiče. Získávají tak pocit, že si umí (a někdy i musí) se vším poradit. Oblast práva a svobody však není vždy předmětem výuky. Velmi nás proto těší, že jsme se mohli zapojit do projektu ADVOKÁTI DO ŠKOL.

Podstatou projektu je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních škol a studentů středních škol. Cílovou skupinou jsou žáci 7. až 9. tříd, event. středních škol a učilišť. Obvyklá délka diskuse se žáky a studenty je jedna až tři hodiny. Do projektu Advokátní komora zařazuje bezúhonné zájemce, o jejichž osobních vlastnostech, odborné úrovni a pozitivním vztahu k advokacii nemá pochybnosti.

Záštitu projektu České advokátní komory Advokáti do škol udělil exministr spravedlnosti ČR JUDr. Jan Kněžínek, PhD., (plný text udělené záštity najdete zde ) a posléze, 8. dubna 2019 ji zaštítilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Text záštity zde. Další informace o projektu jsou k dispozici na stránkách ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY zde.

 

Máte zájem o diskusi či besedu s advokátem i ve Vaší škole? Kontaktujte nás. 

Stačí nás kontaktovat. Rádi se dohodneme na společném termínu ve Vaší škole a zodpovíme dotazy studentů. V případě, že by se škola nacházela mimo Moravskoslezský kraj, doporučíme Vám některého z advokátů zapojených do projektu ve Vašem regionu.

Chceme diskusi přiblížit co nejvíce studentům, nejen těm, které navštívíme osobně ve školách. Připravujeme proto možnost diskuse také on-line na naší Facebookové stránce.

 

Na co všechno se nás žáci mohou ptát? V zásadě na cokoliv.

Níže jsou jen pro inspiraci uvedená základní témata:

 1. Přirozené právo (Každý člověk má svým rozumem seznatelná – přirozená – práva.)
 2. Co jsou to seznatelná práva (Jak může vzniknout přirozené právo a kdo je tvoří – Bůh, nebo společnost?)
 3. Zákon vyvěrá z přirozenosti (Chápe každý základní práva stejně? Smrt a život, pojetí rodiny, v Evropě a v USA, na Blízkém a Středním východě, v Indii.)
 4. Změny Ústavy ČR a LZPS (Je legitimní či legální změnit přirozená práva? Kde se vůbec právo bere a kdo ho tvoří?)
 5. Právo volby (Je volba právem, či povinností? Je právo volby přirozené?)
 6. Legalita a legitimita (Poskytování úvěrů je legální cíl, ale jde o legitimní cíl společnosti?)
 7. Mohu volit, že nechci být osloven (Obchodní sdělení, FB, Google, informační společnost. E-mail není povinnost, ale výsada. Hranice mezi pracovní dobou a soukromým životem je nezbytná, určuje si ji však každý sám.)
 8. Právo volit totalitarismus, ne demokracii (Mám-li právo nebýt osloven reklamou, mám právo nebýt osloven demokracií?)
 9. Rodina je základ státu (Všechno začíná a končí v rodině. Nefunguje-li, zákon mnoho nenapraví, jen zasahuje v případech nejkřiklavějších.)
 10. Člověk jako společenský tvor (Paradox svobody, která začíná a končí tam, kde se střetává se svobodou jiného člověka. Role povinnosti a její dvojjedinost s právem. Mají roboti právo mít svá práva?)
 11. Jak vznikají závazky, jak se uzavírají smlouvy, jak se nezadlužovat, jak se vymáhá právo.
 12. Advokát – notář – státní zástupce – exekutor – soudce.
 13. Simulovaný soudní proces – lze uskutečnit ve dvojici se soudcem.
 14. Trestní odpovědnost dětí a mladistvých.
 15. Jaká témata vás zajímají, co je pro vás palčivé, akutní, co vás zaujalo z práva obecně, práv a povinností, z veřejně diskutovaných témat (téma podle zadání školy, žáků, studentů).
Translate»