Nela, Barča, několik Filipů, dokonce Fila či Dorka, to jsou jména žáků osmých tříd novojičínských základních škol, se kterými  jsem v poslední době trávil čas v rámci projektu České advokátní komory zvaném Advokát do škol. Tento zcela bezplatný a osvětový projekt přináší mladým studentům příležitost poznat svět kolem sebe očima advokáta.

Společným pojítkem všech mých setkání byla radost z toho, že žáci projevují zájem. Nejsou apatičtí, zajímají se o život kolem sebe, získávají nové a nové  zkušenosti a ptají se. Na co? Byl jsem potěšen, že na cokoli a ne jen z pohledu práva. Zajímají a ptají se na věci, které s panem učitelem či paní učitelkou z jakýchkoli   důvodů nechtějí řešit.

Mnohdy se jedná o témata na první pohled pubertální jako jsou drogy, sex, alkohol, zneužívání sociálních sítí. Jinde zase byla vedena diskuze o potratu, trestu smrti či tzv. nutné obraně, resp. sebeobraně. Všechna témata byla spojena  společným pojmem a tím je spravedlnost. Ano, ta římské bohyně Justice, která má oči převázané šátkem, aby neviděla účastníky pojednávání – jejich původ, moc, postavení či majetek, aby rozhodovala beze strachu a vidiny prospěchu, ale řešila spravedlivě konkrétní případ. Justicie, římská bohyně – symbol mravního zákona a zosobnění spravedlnosti byla mladým studentům blízká, což mne činí šťastným.

Pokud by kladný přístup ke spravedlnosti u všech těchto dětí setrval, není čeho se v budoucnu obávat a naše společnost bude šťastná.

Kdyby jen pár jedincům ze třídy měla tato osvěta něco přinést nebo mu jakkoliv pomoci třeba v těžším rozhodnutí, potom má smysl. Dokud bude mít mladá generace zájem o to, aby se věci v jejich okolí řešili spravedlivě, jsou vyhlídky na naši budoucnost krásné.

Přeji všem mladým studentům, aby jim jejich přístup vydržel po celý život.

 

 

Translate»