Když mne asi před rokem požádala jedná má klientka o pomoc s její svízelnou situací, rád jsem jí vyhověl. Má klientka, paní Slunná, má u svého rodinného domu ne příliš velkou zahrádku, na které by ráda trávila volný čas, zahradničila, koupala se v bazénku, a prostě relaxovala na otevřeném slunci. Jenže právě toho tolik důležitého slunce se jí nedostává.

V bezprostředním sousedství, cca metr od plotu, stojí totiž na jihozápadní straně velký ořešák. Za posledních pár let narostl tolik, že zastínil většinu zahrady paní Slunné. 

Majitel stromu nemá zájem strom prořezat. Proto nezbývá i v této věci než se obrátit na soud. Soud bude ve věci posuzovat zejména, zda je stínění ořešákem nad míru přiměřenou poměrům. Pevně věřím, že paní Slunné dá soud za pravdu a ta bude mít opět možnost užívat chvíle slunné pohody.

Obecně platí, pokud vás soused obtěžuje imisemi, jako je kouř, zápach, hluk, ale i nadměrná stinnost apod., je potřeba zvážit míru daného obtěžování. Je-li míra obtěžování nad obvyklé poměry, můžete se bránit a chtít odstranění takového obtěžování.

IMISE jsou základem sousedského práva. Občanský zákoník zvolil v § 1013 demonstrativní výčet účinků, které nejčastěji pronikají na pozemek jiného vlastníka. Vlastník je tak povinen, zdržet se všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. (pozn. autora)

JUDr. Tomáš Panáček
www.iadvokacie.cz 

Translate»