Platí obecné právní pravidlo pro uzavírání smluv, které stanoví, že pokud byla smlouva (ať už jakákoliv) uzavřena pod nátlakem, je tato smlouva automaticky neplatná. Pokud byla uzavřena v tísni nebo za nápadně  nevýhodných podmínek, lze od ní opět odstoupit.

V praxi jsem se aktuálně setkal s případem, kdy starý pán, vlastnící krásný rodinný domeček v centru města, ovdověl. Na náměstí ho potkala paní, kterou znal pouze od vidění a sama mu navrhla, že spolu budou bydlet, že se o něj bude starat a bude mu dělat společnost, ať není tak sám. On na její návrh přistoupil. Nicméně, paní měla jednu podmínku, a sice, že na ni převede jeho rodinný dům, aby měla jistotu, že neskončí na ulici apod. Pánovi se do přepisu příliš nechtělo. Nato mu jeho nová známá sdělila, že pokud nepodepíše, nemůže od ní očekávat vůbec nic, slušně řečeno. Že se ani nepodívá…

Starý pán tedy souhlasil. Jeho nová známá nechala připravit u advokáta kupní smlouvu, ve které bylo uvedeno, že kupní cena byla uhrazena před podpisem smlouvy a prodávající získal věcné břemeno na dožití. Pán tuto smlouvu skutečně podepsal a na katastru došlo k přepisu vlastnického práva na jeho novou známou. Od této doby žije starý pán sám, jeho nová známá s ním nežije. Patrně čeká, až umře, aby mohla dům volně užívat nebo prodat apod.

Šance na to, aby dům získal zpět, zde jsou. Nicméně stojí to čas, nervy, peníze.

Někdy je lepší se na náměstí s nikým nevybavovat…

JUDr. Tomáš Panáček
www.iadvokacie.cz 

Translate»