S novým rokem 2023 vstoupila v platnost novela spotřebitelského zákona a občanského zákoníku, která blíže specifikuje práva spotřebitele mimo jiné při nákupu zboží a obce při uzavírání smluv. Obecně platí, že spotřebitel může stejně jako doposud do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy na zboží zakoupené přes internet, a to bez udání důvodu. Jak je to nově,

Nově by měl takto nakoupené zboží během lhůty pro odstoupení spotřebitel vyzkoušet pouze takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn při zkoušení v kamenné prodejně – toto pravidlo platilo již nyní, ale nebylo takto výslovně uvedeno v textu zákona.

Pozor tedy na to, kdy po koupi zboží běžně používáte a zboží se pak rozhodnete vrátit. Nově totiž budete coby spotřebitel odpovídat prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku vyšší míry používání, než jaká je nutná k tomu, abyste se seznámili s jeho vlastnostmi a zkontrolovali, zda je funkční. Tak tedy není radno si kupovat např. televizi na Vánoce s tím, že po 14 dnech ji vrátíte.

.

 

Novela rovněž zpřísňuje podmínky pro uzavírání smluv po telefonu. Taková smlouva bude nově uzavřena až poté, co spotřebitel obdrží od prodávajícího (často obchodníka s elektřinou či zemním plynem) smlouvu v textové podobě a podnikateli učiněnou nabídku potvrdí elektronicky nebo ji podepíše v listinné podobě.

Nemusíte se tedy obávat uzavření smlouvy po telefonu, pokud ji písemně neodsouhlasíte. Nadále však platí, že je na místě být ostražitý před všemožnými útoky prodejců nabízejících nejrůznější služby. V případě nejistoty raději položte telefon, nic nepodepisujte a už vůbec si k sobě domů nikoho nezvěte.

JUDr. Tomáš Panáček
www.iadvokacie.cz
Translate»