Jak jsem již psal v minulém článku, od 6.1.2023 nelze se spotřebiteli uzavírat smlouvy po telefonu. Služba a výrobky mohou být sice nabízeny telefonicky, avšak poté musí zaslat prodejce potvrzení nabídky v textové podobě, tedy například do e-mailové schránky nebo poštou.

Pokud toto potvrzení aktivně spotřebitel neodsouhlasí, k uzavření smlouvy nedojde.
Proto nelze ani uplatnit tzv. fikci souhlasu neboli automatický souhlas. I přesto se najde řada prodejců, kteří se budou snažit tuto skutečnost obejít, proto vždy pamatujte na to, že než cokoli podepíšete, dobře si vše promyslete a poraďte se. 
Obdobně jako pan Josef H.

Navštívil mne, jelikož mu obchodník s elektřinou doručil oznámení, že od 1.1.2023 do 31.12.2024 mu bude dodávat plyn za celkem vysoké ceny. 

.

 

Pan Josef si nevybavuje, že by kdy smlouvu s obchodníkem podepsal. Zjistil jsem, že smlouvu za něj podepsal zprostředkovatel v září 2022 na základě přihlášky z roku 2015. Doporučil jsme panu Josefovi neplatit vysoké zálohy 7000,- Kč a aktivně se bránit. Energetický zákon na tyto situace pamatuje novelou účinnou od 1.7.2022. Jak vše dopadne Vám sdělím v dalších článcích. 

JUDr. Tomáš Panáček
www.iadvokacie.cz
Translate»