Vyprávěl mi pan Jáchym, co se mu přihodilo u nich na vesnici. Jako obvykle jel na kole po tzv. malé straně ulicí bez velkého provozu a vezl si ze školky v jídlonosičích oběd. Zrovna měli knedlo-vepřo -zelo, a tak se těšil, až si ho doma sní. Co se však nestalo. Dojela ho hlídka Policie ČR, zastavila ho a kontrolovala jeho doklady. Naštěstí měl u sebe svůj občanský průkaz. Nato mu však hlídka sdělila obvinění ze spáchání přestupku.

Marně přemýšlel Jáchym, co provedl. Policie mu vysvětlila, že není povoleno na kole vozit v jedné ruce jídlonosiče a řídit pouze jednou rukou. Uložila mu příkazem uhradit pokutu 200,- Kč. 

Člověku zůstává rozum stát nad tím, co vše dnes policie stíhá a jak dokáže nás občany „ochránit“ a „pomáhat“. Pominu to, co zrovna dělala police v poledne na vesnici v době, kdy se tam nepohne ani noha, ale nemohu než nesouhlasit s postupem policie. Vždyť Jáchyma nemusela kvůli této věci vůbec zastavovat. Zákon skutečně stanoví, že cyklista nesmí „vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola“. Na druhou stranu nebezpečnost jednání Jáchyma pro společnost byla v tomto případě mizivá.

Co už! I tak absurdní situace se u nás na okrese stávají.

Ještě mne napadlo, že měl Jáchym asi zrovna kritický den, jako ten Jáchym ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!  Na knedlo-vepřo-zelo jen tak Jáchym nezapomene.

JUDr. Tomáš Panáček
www.iadvokacie.cz
Translate»