Náš blog

aktuality

Nejen právnické fejetony

Doručování, nedoručování

Náš právní řád zná několik možností, jak doručit adresné psaní. V některých případech musí být dokument, např. soudní rozhodnutí, doručeno do vlastních rukou. Jindy stačí tzv. vhození do schránky, ale někdy dokonce stačí, když se dané rozhodnutí vyvěsí na úřední desce...

Peníze až na prvním místě?

Znáte to, dokud láska přetrvává, svatba je na cestě a není co řešit. Novomanželé si slíbí věrnost, pomoc v nesnázích a řeknou si své ano „navždy“. Stává se však nadále často, že láska pomine a z lásky se bohužel stane nenávist mezi manžely a rozvod manželství je...

Aby už exekutor nepřišel

Paní Růženka C. ve věku 51 let mne navštívila se žádostí o pomoc. Její syn, kterého léta neviděla, jí dělá starosti. Má spoustu dluhů, údajně se potuluje po městě a je mu vše jedno. Inu, i tak to bývá. Ale, její syn má místo trvalého pobytu v evidenci obyvatel u paní...

Je a není zakázáno tančit a zpívat?

Chtěli byste si zatančit na taneční zábavě pořádané vaší oblíbenou restaurací na hřišti ve vašem městě. K tomu by Vám hrála kapela a v nabídce by bylo jídlo na grilu a pití široké nabídky. Akce by se konala venku. Je to však vůbec v dnešní době, kdy se pravidla...

Jestli chceš, abych ti dala, podepiš!!!

Platí obecné právní pravidlo pro uzavírání smluv, které stanoví, že pokud byla smlouva (ať už jakákoliv) uzavřena pod nátlakem, je tato smlouva automaticky neplatná. Pokud byla uzavřena v tísni nebo za nápadně  nevýhodných podmínek, lze od ní opět odstoupit. V praxi...

Není strom jako strom

Když mne asi před rokem požádala jedná má klientka o pomoc s její svízelnou situací, rád jsem jí vyhověl. Má klientka, paní Slunná, má u svého rodinného domu ne příliš velkou zahrádku, na které by ráda trávila volný čas, zahradničila, koupala se v bazénku, a prostě...

5 TIPŮ, jak přežít.

Vzhledem k tomu, že se na mne obrací řada podnikatelů živnostníků, pojišťováků, řemeslníků, kteří v důsledku omezení dnešní doby přišli o řadu svých příjmů, sestavil jsem pět základních tipů, které mohou podnikatelům pomoci přežít. Kompenzační bonus je jen začátek....

Naše budoucnost není špatná

Nela, Barča, několik Filipů, dokonce Fila či Dorka, to jsou jména žáků osmých tříd novojičínských základních škol, se kterými  jsem v poslední době trávil čas v rámci projektu České advokátní komory zvaném Advokát do škol. Tento zcela bezplatný a osvětový...

Hodila by se Vám právní pomoc? Nebojte se zeptat.

Využijte úvodní konzultaci ZDARMA!

Občané

Prodej, koupě, dopravní nehoda, vznik škody, vymáhání pohledávky, dědické řízení… Využijte úvodní konzultaci ZDARMA. Nebojte se nás zeptat.

Obce

Veřejné zakázky, ochrana osobních údajů, smluvní právo a vymáhání pohledávek. Využijte více než 10 let zkušeností v poskytování služeb veřejné správě.

Podnikatelé

Smluvní agenda, ochrana osobních údajů, pracovní právo, odpovědnost za vady. Právo a nastavování procesů tak, aby podpořilo každodenní chod každé firmy. 

Translate»