Nebojte se říct si o radu.

Občané

 

Vypořádání spoluvlastnictví, koupě nemovitostí, reklamace,…

iAdvokacie poskytuje právní pomoc spojenou s prodejem nemovitostí, zřízením a řešením věcných břemen, zastupuje své klienty před soudy ve věcech vymáhání pohledávek či vypořádání spoluvlastnictví. Vždy klademe důraz a snažíme se o mimosoudní vypořádání.

Díky zkušenostem v oblasti výkonu ochránce spotřebitelských práv LICIT iAdvokacie poskytuje praktickou a účinnou pomoc občanům v jejich životních situacích vztahujících také k nákupu zboží a služeb. Mnohdy se v rámci naší praxe setkáváme se situacemi možných zneužití práv tzv. podomními prodejci a jejich nekalými obchodními praktikami. Včasnou právní pomocí lze často zamezit vzniku škody u klientů a docílit zrušení či zneplatnění sjednané smlouvy. Jedná se zejména o oblast prodeje elektřiny, plynu a telekomunikačních služeb.

Kontaktní formulář na webu slouží zejména občanům, kteří takto mohou vznést dotaz a bude jim neprodleně poskytnuta odpověď. Tyto a mnohé další životní situace občas potkají každého z nás. Nebojte se nás zeptat.

 

Co pro naše klienty nejčastěji řešíme?

Rodinné právo

 • návrhy na rozvod manželství,
 • návrhy na úpravu péče a výživy rodičů k nezletilým dětem,
 • včetně dohod rodičů ve věci péče o dítě,
 • návrhy na stanovení či změny výše výživného

Spotřebitelské právo

 • reklamace spotřebního zboží,
 • odstoupení od kupní smlouvy,
 • sepisování podnětů k České obchodní inspekci po zamítnutí reklamace

Bydlení

 • vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem,
 • předžalobní výzvy a žaloby o vyklizení nemovitosti,
 • předžalobní výzvy či návrhy dohod při řešení sousedských sporů

Pracovní právo

 • předžalobní výzvy zejména ve věci vymáhání dlužné mzdy,
 • různé žádosti zaměstnanců vůči zaměstnavateli

Dluhové poradenství, exekuce, insolvence

 • sepisování dohod o uznání dluhu a splátkového kalendáře,
 • návrhy na zastavení exekuce,
 • návrhy na povolení oddlužení

Výše důchodu

 • odvolání, resp. námitky proti rozhodnutí ve věci nepřiznání, nebo určení stupně invalidního důchodu a dávek pro osoby se zdravotním postižením
 • správní žaloby v těchto věcech

Příklady realizované právní pomoci

Reklamace mobilního telefonu

„S panem JUDr. Tomášem Panáčkem jsem řešil otázku reklamace mobilního telefonu. Prvně se prodejce bránil, avšak po podání žaloby panem Panáčkem prodejce reklamaci uznal a uhradil mi plnou cenu včetně nákladů řízení. Spolupráce byla efektivní, za což děkuji. V oblasti ochrany spotřebitele mohu jen doporučit.“

Lukáš Urban, České Budějovice“

 

Pomoc při demontáži měřiče ze strany distributora

Paní Renatu, která má dvě malé děti, zcela nečekaně navštívil distributor a demontoval v jejich domácnosti elektroměr. Paní Renata s rodinou přitom nechtěli přestat odebírat elektřinu a řádně platili všechny zálohy. Velice se proto vylekala a požádala o pomoc LICIT Ombudsmana, JUDr. Tomáše Panáčka. Díky bohatým zkušenostem a pravidelné komunikaci s dodavateli i distributory  energií jsme tak velmi rychle zjistili, že problém vznikl ve chvíli, kdy se paní Renatě změnily identifikační údaje, které řádně nahlásila původnímu dodavateli energie. Před nedávnem však dodavatele změnila a původní dodavatel změnu nenahlásil u distributora. Souhrou těchto okolností tak distributor měl zato, že klientka ukončila odběr elektřiny na této adrese a odebráním měřičů ji tak odstřihl od energie. Naštěstí se podařilo dát vše do pořádku již během druhého dne. Vždy je však lepší takové situaci  předejít. Jak? Více informací najdete například zde

 

Nekalé praktiky telefonních prodejců

Na první pohled vypadají jako sofistikované návrhy. Jejich součástí však mohou být skryté smlouvy, které v sobě mají povinnosti například ohledně odkupu drahých hrnců, upsání se k placení členství v nějakých nesmyslných spolcích a podobně. O nekalých praktikách prodejců se přesvědčila i paní Eva. Aniž si to uvědomovala, telefonicky odsouhlasila nákup drahého zboží, které vůbec nepotřebovala. V takovém případě máte podle zákona do čtrnácti dnů možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, ale mnohdy při takových případech ani nevíte, že jste něco uzavřeli a po měsíci vám přijde opis ústně uzavřené smlouvy poštou. Pokud jste se ocitli v podobné situaci, neváhejte se na nás obrátit. 

Hodila by se Vám právní pomoc? Nebojte se zeptat.

Využijte konzultaci ZDARMA!

Občané

Prodej, koupě, dopravní nehoda, vznik škody, vymáhání pohledávky, dědické řízení… Využijte konzultaci ZDARMA. Nebojte se nás zeptat.

Obce

Veřejné zakázky, ochrana osobních údajů, smluvní právo a vymáhání pohledávek. Využijte více než 10 let zkušeností v poskytování služeb veřejné správě.

Podnikatelé

Smluvní agenda, ochrana osobních údajů, pracovní právo, odpovědnost za vady. Právo a nastavování procesů tak, aby podpořilo každodenní chod každé firmy. 

Translate»