Nebojte se říct si o radu.

Podnikatelé

 

Podpora obchodu, získání dotací, eliminace hrozeb

iAdvokacie spolupracuje s podnikateli v oblastech  právní podpory obchodu podnikatelů. Z dlouholeté praxe poskytování  právního poradenství v rámci  firemní agendy iAdvokacie klade důraz na  prevenci, nastavení a přípravy jednotlivých úkonů v rámci podnikání. Cílem je nastavit prostředí u podnikatele tak, aby eliminovalo hrozby a podporovalo obchod.

 

Příklady realizované právní pomoci

10letá spolupráce se společností eCENTRE, a.s.

Společnost eCENTRE, a.s. je ryze česká firma s 12letou historií na trhu optimalizace nákupů a nastavování nákupních procesů. Mezi klienty společnosti se za dobu jejího působení zařadilo více než 260 měst a obcí, většina krajů, ministerstva, největší hotelové řetězce, tisíce firem a více než 40 tisíc domácností z celé České republiky. eCENTRE, a.s je leaderem na trhu elektronizace nákupních procesů a má za sebou několik významných prvenství, kterými přinesla významné změny na trhu v oblasti elektronizace nákupů.

„Řada  společností v rámci svých obchodních vztahů řeší otázku odpovědnosti za vady či za vzniklou újmu. Zásadní je prevence a dobrá příprava smluv. Poté se lze vyhnout zdlouhavým soudním sporům. Mimosoudní řešení sporu je advokátní kanceláří iAdvokacie preferováno a nemusí jít vždy o kompromisní řešení. Základem je dobře postavená právní obrana. Spolupráce s JUDr. Tomášem Panáčkem je pro nás proto výhodou.“

Ing. Petr Kostelný, MBA
statutární ředitel, eCENTRE, a.s.

 

Právní podpora při získávání dotací

Již mnoha firmám jsme poskytli právní podporu při získávání dotací, které podnikatelům pomáhají rozvíjet konkrétní projekty či další směr jejich podnikání. V případě žádosti o dotaci je nejzásadnější řádně provedené výběrové řízení. Takto komplexně advokátní kancelář zajišťuje výběr dodavatele v souladu s podmínkami dotace.

 

 

Hodila by se Vám právní pomoc? Nebojte se zeptat.

Využijte konzultaci ZDARMA!

Občané

Prodej, koupě, dopravní nehoda, vznik škody, vymáhání pohledávky, dědické řízení… Využijte konzultaci ZDARMA. Nebojte se nás zeptat.

Obce

Veřejné zakázky, ochrana osobních údajů, smluvní právo a vymáhání pohledávek. Využijte více než 10 let zkušeností v poskytování služeb veřejné správě.

Podnikatelé

Smluvní agenda, ochrana osobních údajů, pracovní právo, odpovědnost za vady. Právo a nastavování procesů tak, aby podpořilo každodenní chod každé firmy. 

Translate»