Teprve u Ústavního soudu se dočkal zastání muž, který byl napaden při kontrole dokladů policistou. Muž se jako poškozený domáhal odškodného nejprve před trestním soudem, ten ho ale odkázal na civilní justici. Tam se však muž dozvěděl jen to, že se nároku měl prý domáhat dřív. (Zdroj: Novinky.cz, 29.11.2023)

 

„Rozhodnutí Ústavního soudu ČR je velkým  zadostiučiněním. Soud potvrdil to, co bylo odpočátku tvrzeno. Navíc soud zdůraznil i potřebu změny zákona. I zde se jednalo o ukázku toho, že justice nestála na straně svého občana, ale hájila státní moc. Velmi děkuji ústavním soudcům za jejich postoj.

JUDr. Tomáš Panáček

Vyjádření právního zástupce stěžovatele, iAdvokacie.cz

K incidentu došlo v září 2016, kdy muže zastavila policejní hlídka. Při kontrole dokladů ho jeden z policistů fyzicky napadl, pak muže hlídka odvezla na služebnu, kde byl několik hodin neoprávněně zadržován. Jeden z policistů byl za toto jednání v červnu 2020 odsouzen s tím, že se dopustil zneužití pravomoci úřední osoby.

Přestože se muž k trestnímu řízení připojil jako poškozený, trestní soud ho odkázal na civilní žalobu s odůvodněním, že za vzniklou újmu odpovídá stát. Muž se proto obrátil na ministerstvo vnitra, které nereagovalo, proto podal žalobu. V civilním řízení pak ministerstvo vzneslo námitku promlčení s tím, že šestiměsíční promlčecí lhůta začala běžet v den policejního zákroku, a justice mu dala za pravdu.

Muž se poté obrátil se stížností na Ústavní soud, když námitku promlčení ze strany státu označil za rozpornou s dobrými mravy. Senát se soudcem zpravodajem Janem Wintrem jeho argumentaci přisvědčil a případ vrátil na samotný začátek.

I přesto, že svou újmu prokazatelně tvrdil, nikdo ho neupozornil, že ji má tvrdit před jinými státními orgány.“ Ústavní soud

„Poškozený se dostal do svízelné situace. Svůj nárok na náhradu újmy uplatnil a čekal na výsledek dlouhého trestního řízení, aby zjistil, že mu během čekání uplynula krátká lhůta k uplatnění nároku. I přesto, že svou újmu prokazatelně tvrdil, nikdo ho neupozornil, že ji má tvrdit před jinými státními orgány,“ popsal Wintr.

„Posouzení, zda za újmu odpovídá stát, nebo obžalovaný, a na koho se má tedy obrátit, navíc není z pohledu práva jednoduché. Ochrana obětí trestných činů úředních osob tak může být v důsledku právní úpravy výrazně slabší než ochrana obětí jiných trestných činů, což je ústavně značně problematické,“ upozornil.

Soudci připomenuli, že muž se s nárokem přihlásil již třetí den po protiprávním policejním zákroku, přičemž nebyl nijak poučen o možnosti jeho uplatnění vůči státu. „Teprve trestní soudy ve svých rozhodnutích vyslovily, že odpovědnost za způsobenou újmu nese stát,“ zdůraznil Wintr.

Celý Nález Ústavního soudu-1-1534-23_AN

Článek na portálu Novinky.cz zde.

 

Potřebujete poradit? Neváhejte mne kontaktovat.

JUDr. Tomáš Panáček

Mobil: +420 734 31 01 22
e-mail:  info@iadvokacie.cz
https://www.iadvokacie.cz/ 

 

 

Translate»