Jako občana mne pobavilo, kolik má naše malá republika povinných registrů či rejstříků. Jako právníka mne spíše znepokojuje, na co vše musí obyčejný občan, případně podnikatel pamatovat.

S růstem nároků na kybernetickou bezpečnost narůstá rovněž počet povinností pro občany. Naše země je na prvních místech v počtu povinných rejstříků či evidencí. Některé si dokonce navzájem duplují informace. Nemohu se nedivit, kolik povinností v rámci podnikání musí běžný podnikatel splnit. Tak například být zapsán v evidenci skutečných majitelů, být zapsán v obchodním rejstříku, v živnostenském rejstříku, pro občany platí rejstřík trestů, registr vozidel, katastr nemovitostí, registr obyvatel, úvěrový registr, registr exekucí, registr psů atd, atd…

 

Kolik registrů, tolik povinností a rovněž většinou i poplatků za přístup, změnu či zaregistrování.  Většina registrů je veřejnosti přístupná. Zaráží mě proto jednání rejstříkového soudu, který po podnikatelích požaduje změnu zápisu v rejstříku, jinak nařídí likvidaci daného podnikatele. Přitom zápis byl proveden zcela v souladu se zákonem, jinak by zápis přece ten stejný soud neprovedl. Nic by na tom nebylo, ale změna takového zápisu v obchodním rejstříku u běžného podnikatele platícího daně stojí bezmála 7000,-Kč bez DPH. Pokud tedy soud shledal zápisy za nevyhovující, přitom jej před časem povolil, měl by přinejmenším umožnit změnu bezplatně.

Inu, pravděpodobně u nás bude stále více platit nové rčení: “Kolikrát si v rejstříku, tolikrát si člověkem…“

JUDr. Tomáš Panáček
www.iadvokacie.cz
Translate»