Vzhledem k tomu, že se na mne obrací řada podnikatelů živnostníků, pojišťováků, řemeslníků, kteří v důsledku omezení dnešní doby přišli o řadu svých příjmů, sestavil jsem pět základních tipů, které mohou podnikatelům pomoci přežít. Kompenzační bonus je jen začátek.

1. Požádejte si o kompenzační bonus 44.500 Kč

Podle zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS  CoV-2. Podat žádost je velmi jednoduché. Stačí dodržte postup upravená na webu www.financnispráva.cz, kdy požádat lze jednoduše online. Najdete zde žádost i pokyny k vyplnění žádosti.

Bylo zavedeno druhé bonusové období, za které lze žádat kompenzační bonus, a to od 1. května 2020 do 8. června 2020; částka bonusu zůstává beze změny, tj. 500 Kč denně; za obě bonusová období může OSVČ žádat celkem až 44 500 Kč (500 Kč denně za období od 12. března do 8. června 2020);

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc.

2. Nezapomeňte si pozastavit trvalé příkazy na zálohy plateb na sociální a zdravotní pojištění

Zákony č. 133/2020 Sb. a 134/2020 Sb. od března do srpna 2020 promíjí povinnost OSVČ platit zálohy na pojistné a následně za toto období odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění OSVČ. Všechny OSVČ vykonávající hlavní nebo vedlejší výdělečnou činnost, nemají povinnost od března do srpna 2020 platit zálohy na důchodové pojištění. Nezáleží ani na tom, v jaké výši byly zálohy na důchodové pojištění předepsány. Pokud i přesto OSVČ uhradí nebo již uhradila některou z těchto záloh, bude použita na případné jiné již splatné závazky a dále pak jako záloha na pojistné na září až prosinec 2020. O prominutí povinnosti platit zálohy na březen až srpen 2020 není třeba individuálně žádat, jde o zákonnou úpravu, která je aplikována automaticky pro všechny OSVČ.

3. Požádejte svého věřitele (zejména banku) o odklad splátky úvěru

Až na půl roku lze zastavit splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. březnem 2020. Nových úvěrů sjednaných po tomto datu, kreditních karet a kontokorentů se opatření nedotkne. Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, že byli postižení epidemií COVID-19. Pozor, na placení úroků z úvěru se pozastavení nevztahuje. Firmy budou tento úrok platit průběžně i během odložení splátky jistiny. Naopak spotřebitel a OSVČ jej zaplatí později, a to až po splacení celé jistiny. U spotřebitelů je navíc jeho výše omezena a může dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení, tedy 9 %. Odklad splátek v režimu zákonného moratoria je bez poplatků a nepovede k negativnímu zápisu do registrů dlužníků. Nemusíte se tedy bát, že by se vám kvůli odkladu do budoucna zkomplikovaly případné další žádosti o úvěry.

Splátky si mohou odložit běžní spotřebitelé, OSVČ a firmy. Splátky se odloží od prvního dne měsíce následujícího poté, co oznámíte tento záměr svému věřiteli, a prohlásíte, že k tomuto kroku přistupujete z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebudete muset nijak prokazovat a věřitel je nebude zkoumat.

Zdroj: zákon č. 177/2020 Sb. 

4. Poraďte se

Pokud jste už zaplatili dovolenou, zahraniční výlet dítěte se školou, sportovní kroužky dětí a teď s hrůzou očekáváte, co s tím, zeptejte se. Nemusíte být na všechno sami. Stačí, že se z vás v posledních týdnech stali podnikatelé z domu, učitelé a švadlenky. Jak se dovolat svých práv, nebo požádat o ošetřovné, k tomu můžete využít např. bezplatné právní poradny provozované naší advokátní kanceláří.

JUDr. Tomáš Panáček, iAdvokacie.cz

5. A v neposlední řadě NEPŘESTAŇTE SI VĚŘIT.

Jedině, když budete věřit, že vše dobře dopadne, máte šanci, že tomu tak bude. Pouvažujte nad jinými možnostmi svého podnikání. Kdo vaše služby či výrobky může právě dnes více potřebovat a jak tyto lidi oslovit. Naplánujte si, jak povedete své podnikání další rok či dva, až se situace uvolní. Budete-li mít jasno, jak chcete dále postupovat, budete si i více věřit, že situaci zvládnete.

Přeji nám všem klidné zvládnutí aktuální situace a pevné zdraví!

Tomáš Panáček

Translate»