Přes starostu malé obce mne oslovila paní Z.J. ročník 1938 s prosbou o pomoc. Byla jí doručena jakási neurčitá výzva k zaplacení částky 3630,-Kč a k tomu dokument nazvaný faktura. Mělo se jednat o zajištění slev na dodávkách energií. Paní má obavy z exekuce. 

Dokonce ji navštívili tři pánové v oblecích a osobně jí vysvětlili, že je nutné částku uhradit, a pokud tak neučiní, bude na ni podána exekuce.

Jedná se opět o nátlak na starší občany a velmi neetické jednání. Pod hrozbou sankcí vylákají z těchto občanů peníze. Doporučil jsem paní Z.J. jediné, a sice částku neplatit.

Převzal jsem zastoupení a obratem odpověděl na výzvu odmítavým dopisem s tím, že nárok nelze uznat a nebude uhrazen. 

Za zmínku stojí ten fakt, že danou firmu vlastní ukrajinský občan, který však nikde není podepsán a píše velmi hezky česky.  Spíše to vše opět vypadá jako když někdo s nekalými úmysly přepíše firmu na cizího státního příslušníka, který nebude dohledatelný v případě nesení odpovědnosti.

Je smutné, že i v dnešní době se stále takto neeticky jedná. Opět proto platí, než zaplatíte, vyplatí se nejprve poradit. Poté už je zpravidla obtížné až nemožné zaplacenou částku zpětně vymáhat.

JUDr. Tomáš Panáček
www.iadvokacie.cz 

Translate»