Víte, že když odmítnete podrobit se testu na alkohol či jiné omamné látky v krvi, může to mít pro vás mnohem horší dopad, než když neodmítnete?

Přestupku dle silničního zákona se dopustí ten, kdo se odmítne podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.  Takové vyšetření se provádí odběrem krve.

Měl jsem případ, kdy se mladý hoch pokusil vyhnout trestu a policii při kontrole odmítl podrobit se odběru krve. Myslel si, že tímto dostane peněžitý trest a vše bude vyřešeno… asi. Ale chyba lávky.

Den poté, co jej zastavila policie, mi zavolal, že odmítl jít na krev a nyní čeká na správní řízení a zdali bych jej zastupoval. 

Žádné předvolání ke správnímu řízení mu však nebylo doručeno.

 

Namísto toho mu byl doručen tzv. příkaz z městského úřadu, kde byl rovnou uznán vinným a byl mu uložen trest ve výši 25 000,- Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu dvou let. Trest byl vyměřen v zákonné mezi. S tím se nedá nic dělat.

Pokud by neodmítl jít na krev, mohl by snad dle výsledku hladiny omamné látky  správní úřad rozhodnout příznivěji, či právní obrana by mohla být stavěna na tzv. míře ovlivnění návykovou látkou a dalším dokazování, protože mladík tvrdil, že nic nepožil.

Poučení z toho plyne – neřídit pod vlivem čehokoli omamného a  podrobit se výzvě policie k odběru krve. V opačném případě totiž ani ten nejlepší právník nepomůže.

JUDr. Tomáš Panáček
www.iadvokacie.cz 

Translate»