Máme zde další nešvar a pokus jak vylákat peníze od začínajících podnikatelů. Obrátil se na mne Roman, abych mu pomohl založit živnost. Je výborný pekař a rád by si otevřel malou pekárničku a prodával domácí pečivo. Vše jsem pro něj na živnostenském úřadě zajistil zaplatil jsem správní poplatek 1000,-kč za řemeslnou živnost pekařství, cukrářství.

Asi tak za měsíc od založení mu přišel domů dopis obsahující nabídku společnosti Česká komora firem a živnostníků s.r.o, která se týká zápisu nově vzniklých podnikatelských subjektů do nějaké České komory firem a živnostníků. Tato společnost zasílá podnikatelům rovnou POTVRZENÍ O ZÁPISU DO ČESKÉ KOMORY FIREM A ŽIVNOSTNÍKŮ, opatřené kulatým razítkem a datumovkou s pořadovým číslem. Dopis vypadá jako úřední listina a působí jako potvrzení o skutečnosti, která již nastala.

 

Za potvrzení o zápisu má Roman zaplatit 2410,-Kč,  což samozřejmě může vzbuzovat pocit, že zaplatit je podnikatel povinen. Rozhodně není povinen cokoli platit a pokud i Vám tento dopis přijde, nic neplaťte. Nejedná se o žádnou povinnost a pouze dobrovolně vyhodíte své peníze.

A doporučení závěrem?

Chraňte si svá práva a než cokoli zaplatíte, raději se předem poraďte.

JUDr. Tomáš Panáček
www.iadvokacie.cz 

Translate»