Pan Tadeáš si v roce 2020 zakoupil novou LED televizi SONY. Zvuk a obraz velmi kvalitní. Přes tuto televizi mohl a stále může sledovat mimo jiné Apple TV,  NETFLIX, YOUTUBE a jiné aplikace. Bohužel už ne veřejnoprávní televizi.

Tu měl totiž bez problému zajištěnu přes jednoho z operátorů. Při sjednávání služby mu bylo potvrzeno, že aplikace v TV bude fungovat. Proto si tuto službu za cca 400,-Kč měsíčně objednal. Po dvou letech užívání mu bylo sděleno, že původní aplikace již nebude v provozu a musí si nainstalovat novější verzi.

Bohužel, k jeho překvapení, tato však již jeho televizi SONY nepodporuje. Důvod? Pokrok a stará televize. Takto mu bylo operátorem sděleno. Jediným řešením je si koupit novou televizi nebo si pořídit set-top box za cca 4500,-Kč.

Já mám za to, že pokud je nemožnost užívání TV přenosu způsobena na strana poskytovatele, měl by rovněž nést odpovědnost za toto své jednání a zajistit řádné fungování své služby po celou dobu trvání smlouvy.  Proto se s mou pomocí pan Tadeáš rozhodl obrátit na Český telekomunikační úřad a následně na soud a žádat vyjádření k dané situaci a náhradu škody. 

Nelze přece připustit, aby uživatel kdykoli při změně nastavení software ze strany poskytovatele služby nesl náklady spojené s touto změnou. O výsledku snažení pana Tadeáše vás budu i nadále informovat.

JUDr. Tomáš Panáček
www.iadvokacie.cz
Translate»