Dne 16. 6. 2023 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dále jen ZZVZ), která nabyla účinnosti dne 16. 7. 2023. Jak správně nastavit limity zadávacích řízení například u běžně nakupovaných potravin? Kdy už je třeba využít tzv. Dynamický nákupní systém? A jak nastavit nové procesy do praxe? (Zdroj: Deník veřejné správy, 1.11.2023)

 

Právě tyto otázky vyvolává novela zákona především v provozech domovů pro seniory, škol, nemocnic, ale i mnoho dalších ústavů a organizací státní správy, kde řeší nákupy potravin.

„Novela zákona o zadávání veřejných zakázek účinná od 16. 7. 2023 v některých oblastech vyjasňuje a upřesňuje jednotlivá ustanovení. Zadavatelé aplikující aukční nákupy už před novelou mohou nadále dle novelizovaného znění postupovat, jak postupovali dříve. Určité zpřesnění či omezení přináší ustanovení § 19 odst. 3 pro určení předpokládané hodnoty u veřejných zakázek pravidelné povahy s proměnlivou cenou. Nově nebude také možné aplikovat ustanovení o proměnlivých cenách pro nadlimitní zakázky,“ uvádí JUDr. Tomáš Panáček z iAdvokacie.cz.

Od 16. 7. 2023 je třeba při zadávání zadávacích řízení a účasti ve veřejných zakázkách dodržovat nová pravidla, která mají směřovat především ke snížení administrativní náročnosti, zpřístupnění zadávacího řízení i malým a středním podnikům, ale také k rozšíření práv účastníků zadávacích řízení.

Ačkoliv jsou změny zákona veskrze pozitivní, jako každá nová legislativa, i tato nutí účastníky řízení ke zvýšené pozornosti a nastavení změn při realizaci veřejných zakázek, a to především při výběru dodavatelů potravin. Jedna z cest, jak mít vše v souladu s legislativou, jsou například Aukční nákupy přes Nákupní portál Pecosta. 

Celý článek na portálu Deníku veřejné správy zde.

Potřebujete poradit? Neváhejte mne kontaktovat.

JUDr. Tomáš Panáček

Mobil: +420 734 31 01 22
e-mail:  info@iadvokacie.cz
https://www.iadvokacie.cz/ 

 

 

Translate»