V minulém fejetonu jsem vás seznámil se situací pana Tadeáše, který nemohl na své TV sledovat televizní pořady z důvodu na straně poskytovatele služby digitálního televizního vysílání. Poskytovatel neuznal chybu na své straně. S tímto závěrem jsem se nemohl ztotožnit a obrátil jsem se přímo na vedení poskytovatele služeb se stížností.

Upozornil jsem na to, že nelze akceptovat závěry reklamace. Za nefunkčnost služby nemůže nést odpovědnost a sjednávat nápravu zákazník.

Slíbil jsem, že vás budu informovat o výsledku snažení pana Tadeáše. Odpověď poskytovatele služby přišla do třech týdnů a byla pro pana Tadeáše pozitivní.

Poskytovatel vše uznal, omluvil se za komplikace, vrátil peníze za období, kdy služba nefungovala. Poskytovatel služby připustil, že se jedná o vadu na jeho straně, na jejíž odstranění se usilovně pracuje. Pan Tadeáš mi potvrdil, že služba již funguje lépe a není nutné si kupovat novou TV. 

 

Předchozí článek: Zaplať, nebo nech být

Opět se mi potvrdilo, že se vyplatí usilovat právem. Navštívení bezplatné právní poradny města Nového Jičína se panu Tadeášovi vyplatila. Mám radost, že jsem mohl pomoci.

V příštím čísle zase z jiného soudku…

JUDr. Tomáš Panáček
www.iadvokacie.cz
Translate»